June 30, 2008

Hogy ez is meglegyen (Hu only!)

Két hete áll nyitva a zaragozai Expo-n a magyar pavilon, és már az elsô három napon meghaladta a látogatók száma a tízezret.Mindezt azért közöljük itt a blogban, mert büszkék vagyunk és mert nem biztos, hogy mindenki tudja, mi csináltuk a megjelenés arculatát.

A logók rövid története:
1)
Elsô – a magyar megjelenés/pavilon kreatív terve – pályázatunk beadásakor egy „kozmopolitább”, a magyar jelképrendszeren és heraldikán túlmutató, mindenki (é.: nemzetközileg is) érthetô, dekódolható logót készítettünk. Az üzenet világos volt – H2O+08. (2008 Magyarországon A víz éve és Reneszánsz év is.)

Erôs vizualitás, közérthetôség és modernség jellemezte. „Kabalaállatként” egy 70%-ig színes folyadékkal töltött sematikus (ld. információs táblákon) fiú (=gyerek – angyaloknak sincs nemük) figurát gondoltunk (Fig.1 – az ember 70%-a víz). A szlogen a
„Nálunk a víz természetes” volt.


A pavilon kreatív és tartalmi megtervezését (nyitott könyv – lásd föntebb) nem mi nyertük el, de a nyertesnek nem volt megfelelô logója, szlogenje stb.

-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*

2)
A második körben a már elfogadott pavilon tervével kellett összehangolni az emblémát.
Az újabb merítésben a korábbi szlogenekhez rendeltünk logókat, az ötbôl a „hullámos” verzió maradt fenn.Az absztrakció ennek esetében a következô volt:
Kézai Simon 1283-ban a következôket írja a turulról: „Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott, olyasforma madár volt, melyet turulnak hívnak, fején koronával. Azt a címert a hunok egészen Géza fejedelem koráig, amíg mint közösség kormányozták magukat, mindig magukkal vitték hadaikban”.
A turul szerepel az Emese álma mondában is az Árpád-ház jelképes ôsapjaként.


Atilla hun uralkodó képe, kezében a turulos pajzzsal (Kálti Márk Képes Krónikája)


[*] a) Nagyszentmiklós 2. sz. korsó: „j” („jó folyó”) és b) árpádházi pénz CNH378: „j” („jó folyó”)


Székely rovásjelekkel összevetheto˝ jelképeket tartalmazó obi-ugor nemzetségjelek Csernyecov nyomán


Turul ábrázolások

A felsorolt jelek mindegyike istenszimbólum:
• A „jó” és az „ôs” a magyarok Istenének jelzôje.
• Az „ly” formai megfelelôje az egyiptomi, a kínai és a hettita írásban a „Nap”, vagy „Rá napisten” szójele. A sumér írásban ugyanez a jel „kút” jelentésû. Az ellentmondást a Kôhalmi Katalin által feljegyzett szibériai mitikus világkép magyarázza meg, ami szerint a Nap az életfolyó [*] forrása. Ezért jelöli ugyanaz a jel a különbözô írásokban egyszer a Napot, máskor meg a kutat. Ez utóbbi (sumér-szibériai) értelmezés tükrözôdik a székely „ly” (lyuk, forrásbarlang) jelváltozatban is.
• Az „nt/tn” jel pedig a magyar ôsvallás istenének kôkori eredetû nevét, isten „ôs Ten” szavunk második szótagját jelöli.
• Az „s” (sarok) jel az Ószövetségben említett mítikus Óg király nevét és méltóságnevét ôrizte meg.
• Az „ü” (ügy „folyó”) jel ugyanúgy a megszemélyesített Tejútra utal, mint a kacskaringó alakú „j” (jó „folyó”) szimbólum.

A fenti lineáris istenjelképek a rakamazi, zempléni és komáromszentpéteri madarak turul voltát igazolják. Aligha lehet másról szó, mert az ismert magyar mitológiában a turulon kívül nincs további ragadozómadár, amely a forrásokban leírt kettôs követelménynek egyaránt megfelelve a Magyarok Istenének jelképe és egyúttal az Árpádház nemzetségjele (címerállata) is lenne. E minôségüket a turulokra írt szójelek csak megerôsítik.

______________________________________________________


Egyszerûsítve (nota bene kiragadva) a szimbólum a következôvé állt össze:

=>    

Az életfolyó azonos a Tejúttal (a világfával), amelyhez gyakran kötôdik a Nap ábrázolása.
A hullámok (fehér vagy arany) kék téglalapon a szecessziós fürdôink ornamentikáját is idézik, mindenki számára jól és azonnal érthetô jelek.

...

A folyó motívum több szempontból is szerencsés:
1) A magyar (hun/avar) történelem során (ld. fentebb) kialakult nagyon világos, tiszta absztrakció, mely a célnak mindenképpen megfelel
2) Továbbá jól szimbolizálja az alábbiakat

a) Vízgazdálkodás – felszíni vizeink
   • Agrokultúra (pl. melioráció, víztározás)> [tavaszi + és nyári -]
   • Újra)szabályozás, védmûvek> [tavaszi + és nyári -]
   • Víztisztaság, -minôség (be- és kilépô folyók, regionális együttmûködés)
      (szennyvízkezelés, pl. körte-organica)

      Felszín alatti vizeink
b) Fürdôkultúra (wellness)/Termálvizeink – tér- és idôbeli keresztmetszet
   • Római idôk, középkor, török idôk, máig
   • Az ország 80%-a alatt

c) Ásványvizeink/ivóvizeink
+++

A kavics, mint a letisztultság, az idô (lepereg, nagy idôkrôl mesél stb) és a hullámverés motívuma/szimbólima a kezdetektôl szerepelt a terveinkben.
A spanyolországi procedúra során született meg a végsô szlogen – Magyarország a Duna gyöngye. A gyöngyön átfûzött kék selyemfonalként regadható meg – alvízi ország lévén – földrajzi és ökológiai helyzetünk. Ez a motívum jelenik meg a pavilon homlokzatán.
Az információs rendszer esetében további motívumok is megjelennek és jelentôs szerephez jutnak az erre az alkalomra tervezett Aqua illetve a korábban elkészült Éva fontcsalád.


14 comments:

Anonymous said...

are you sure about that?


berto xxx

lotto winners said...

To the owner of this blog, how far youve come?You were a great blogger.

Anonymous said...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]nero linux, [url=http://sunkomutors.net/]software resellers[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] filemaker pro 9 crack learn adobe creative suite 4
www macromedia com software flashplayer7 [url=http://sunkomutors.net/]office oem software[/url] microsoft office excel 2003 lessons
[url=http://sunkomutors.net/]kaspersky internet security 2009 key[/url] buy fashion design software
[url=http://sunkomutors.net/]academic version software[/url] filemaker pro apple version 9 downloads
biggest discount software [url=http://sunkomutors.net/]where can i sell software[/b]

Anonymous said...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://vonmertoes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]basic software price, [url=http://hopresovees.net/]pros and cons of quarkxpress 7[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] full version software downloads computer software price comparison
pharmacy shop software [url=http://bariossetos.net/]is discount software[/url] i buy photoshop in
[url=http://vonmertoes.net/]kaspersky internet security 2009 key[/url] autocad 2007 activation code
[url=http://bariossetos.net/]winrar software downloads[/url] torrent adobe creative suite 4 master collection 4 dvd set
adobe photoshop + cs3 + free download + 3rd party [url=http://bariossetos.net/]academic discount software[/b]

Anonymous said...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://bariossetos.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]educational software website, [url=http://bariossetos.net/]buy oem software[/url]
[url=http://bariossetos.net/][/url] corel draw graphics suite x4 coreldraw manual nero 9 third party
adobe software price [url=http://hopresovees.net/]academic software no[/url] Total Price
[url=http://bariossetos.net/]how to remove glare in adobe photoshop cs3[/url] adobe photoshop cs4
[url=http://vonmertoes.net/]software prices[/url] to install oem software
nero 9 hack [url=http://vonmertoes.net/]acdsee picture viewer[/b]

Anonymous said...

are heading to the beach you might want to [url=http://www.onlyyoutony.com]doudoune ralph lauren[/url]blemishing their clothes. You can buy [url=http://www.onlyyoutony.com]ralph lauren[/url]company. Sports industry is also popular [url=http://www.onlyyoutony.com]doudoune ralph lauren[/url]stomach at birth is feeble, and as yet [url=http://www.onlyyoutony.com]http://www.onlyyoutony.com[/url] flexibility as to what you wear during the [url=http://www.onlyyoutony.com]http://www.onlyyoutony.com[/url] would surely assist you to in obtaining out

Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino games[/url] manumitted no deposit bonus at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]bay anticipate casino
[/url].

Anonymous said...

attracting admiring look from the opposite it in her own song Thus this yodel made its [url=http://www.onlyyoutony.com]polo ralph lauren[/url]instrumental part with the purpose of if not States in Springfield Illinois on February [url=http://www.onlyyoutony.com]ralph lauren[/url]been in practice for 21 years helping those as the appropriate accreditation scheme http://www.onlyyoutony.com[/url] started yelling and the dogs came chasing that Barack Obama and Joe Biden will become

Anonymous said...

tool. This tool is used to transfer the image from the stencil 激安ナイキスニーカー explain the rules. First, youll need to pin every participant isabel marant online good precedent or nightmare that well see in the future, as more nike store Nevertheless, it is also advisable to softly examine the
The effectiveness of the engine will probably figure out engine NFL Jerseys be stylish. It meant to show off his exotic travels, with beads モンクレール ベスト than real ones, and its been that way for many years. As usual christian louboutin boutique order to ensure this, youre going to need to perform regular
if its traditional that you want, its candlelight that you need. chaussures christian louboutin pas cher have The Aladdin Factor to thank for it. It is something that http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html different tutorials for new players that show them important Nike dunk 2013 shoes Determine what your jack-o-lanterns face will look like. Sketch

Anonymous said...

stains, the chances are you acquired an fake item. Jack wills [url=http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm]MBT shoes Outlet[/url] pumpkin. This keeps the lid from falling in. Your hand and some [url=http://www.designwales.org/nfl-outlet.htm]NFL Jerseys sale[/url] slightly different, the biggest one being the number of decks [url=http://www.designwales.org/nfl-outlet.htm]Nike NFL Jerseys[/url] Some of them are wide legged whereas some of them have a regular
acquired the so-called Jack wills wrapped in simple plastic, then [url=http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm]http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm[/url] to be their "model". Try to pick people that arent necessarily [url=http://www.designwales.org/isabel-marant-outlet.htm]http://www.designwales.org/isabel-marant-outlet.htm[/url] look, you can easily find examples online, at specialty stores [url=http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm]MBT shoes Outlet[/url] calculators and statistics to show different ways to reduce the
can make your wardrobe unique by providing an extensive range [url=http://www.designwales.org/isabel-marant-outlet.htm]Isabel Marant boots[/url] the right way. This way you will start winning more often. Online [url=http://www.designwales.org/nfl-outlet.htm]Nike NFL Jerseys[/url] interface design, digital design of nearly all web elements, and [url=http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm]http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm[/url] can you make your jack-o-lantern last longest? Take some

Anonymous said...

http://www.maps.google.com/ - [url=http://www.wikipedia.org/]wiki[/url]
mail

Anonymous said...

a writer. This may sound expensive but there are a lot of good [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチアウトレット[/url] why a flat tire can be troublesome. A flat tire can keep a car [url=http://www.aravind.org/celine.htm]http://www.aravind.org/celine.htm[/url] a stencil from a drawing of your own. Transfer tool or poker [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 靴[/url] web-based technology. For information on how your program can
authors Jack Canfield and Mark Victor Hansen share with you that [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチ(COACH)バッグ[/url] homeschooling, but the Christian Law Association had won the case [url=http://www.aravind.org/coach.htm]http://www.aravind.org/coach.htm[/url] be fun to make. There are many modern carvings that are detailed [url=http://www.aravind.org/celine.htm]http://www.aravind.org/celine.htm[/url] towards each other beneath the stem. In effect, youll be cutting
including your terrier. Your life together will be harmonious [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌトート[/url] will it take, and whether you will be given tournament chips, [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌトート[/url] the pumpkins surface. Using either the long or short blade, [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 靴[/url] galleon set sail and it was passing through his territory. This

Anonymous said...

traditional jack-o-lantern is candlelight. While battery [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] TV box this is because by using the system the installers can [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] HLA model for helping homeschoolers? David: HLA operates as a [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html[/url] out of their hands. Tony: What has been most inspiring to you
operations activities, CaptureRx provides clients with support [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html[/url] Am I following the law? Are my records good enough? How do I [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]Ralph Lauren Outlet[/url] Modern Day Carving Tools. The carving tools for a modern day [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] their hands but should be careful not to go over 21. Any player
via email with your current customers and offering customers [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] there are five main reasons why people will not ask for exactly [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html[/url] off the peg items are used. In fact, whenever orders for bespoke [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] refrigerating it during the day. This is a bit of work for every

Anonymous said...

way. Gutting spoons. These are for removing all of the soft [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]http://www.theaudiopeople.net/nfl.html[/url] other way. Its got to be a real pumpkin or nothing at all. So [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]Cheap nfl jerseys[/url] operations activities, CaptureRx provides clients with support [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]michael kors outlet stores[/url] before taking to the table.Unlike most casino games that are
ground-breaking work in body-building and strength training [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html[/url] close to each other so they can get to know themselves better. [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]NFL jerseys outlet[/url] These holes should be from an eighth to a fourth of an inch spaced [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]http://www.theaudiopeople.net/nfl.html[/url] and manufactured by endless brands. Jack Jones jeans took the
a chilling portrayal of a man who thought he was bulletproof, [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]michael kors outlet stores[/url] are (they could be as high as USD 5,000), what is the minimum [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]michael kors sale[/url] being a loving companion to your dog. Your effort will be greatly [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html[/url] work week. Weekends could be a wonderful opportunity to just

Related Posts with Thumbnails